Wij staan u graag bij met onze dienstverlening

Het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting is een tijdrovende en complexe aangelegenheid. Deze last neemt Cor Sanders Financieel Advies u graag uit handen. 

In ons vaandel staan het persoonlijke contact, wederzijdse vertrouwen en constructief overleg hoog aangeschreven. 

 

Belastingaangifte IB

Cor Sanders Financieel Advies is onder andere gespecialiseerd in het verzorgen van belastingaangiftes inkomstenbelasting en het geven van fiscale adviezen. 

Deskundigheid

Ontwikkelingen op fiscaal gebied gaan maar door. Met iedere Prinsjesdag komen de veranderingen weer op ons af. Wij zijn op de hoogte en kunnen u daardoor adequaat behulpzaam zijn bij het indienen van uw belastingaangifte IB. Wij hebben uw belangen daarbij voor ogen en zoeken immer naar de voor u optimale situatie, uiteraard binnen de grenzen van de regelgeving. 

De kracht van Cor Sanders Financieel Advies

Ons bedrijf richt zich onder andere op het verzorgen van de belastingaangifte inkomstenbelasting voor particulieren. U kunt daarnaast ook bij ons terecht voor diverse fiscale adviezen. Onze kennis op dit vlak is diepgaand. Wij kennen dan ook alle in's en out's en weten waar we mee bezig zijn. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

Onze werkwijze

Na  aanlevering van de benodigde stukken bereiden wij de belastingaangifte voor. Zoals gezegd kijken wij daarbij naar de optimale situatie voor u.

Tarieven & Downloads

 

particuliere aangifte€  incl. BTW
aangifte voor de inwonende partner€  incl. BTW
aanvragen/wijzigen toeslagen€  incl. BTW
aanvragen/wijzigen voorlopige aanslag€  incl. BTW
uurtarief overige fiscale werkzaamheden€  excl. BTW

 


NB: Voor gecompliceerde aangiftes zal er contact met u opgenomen worden voor het afspreken van een prijs.

 

 

 

Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2022


Van de Belastingdienst:

 • Het verzoek om aangifte te doen.
 • De voorlopige aanslag over 2022 (indien van toepassing). Het bedrag van deze aanslag zal dan meegenomen worden in de aangifte. Het niet meesturen van de voorlopige aanslag kan leiden tot een onjuiste uitkomst van de aangifte.

Uw aangifte van vorig jaar:

Indien wij dit jaar voor het eerst uw aangifte verzorgen dan ontvangen wij graag een kopie van de aangifte over het belastingjaar 2021 (met hierop de ingevoerde gegevens, dus niet de aanslag van de Belastingdienst). Op deze manier kan er goed gecontroleerd worden of er wellicht bepaalde stukken ontbreken.

Inkomen:

 • Jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s).
 • Jaaropgave(n) van afkoopsommen (indien van toepassing).
 • Inkomsten uit overige werkzaamheden (indien van toepassing).

De eigen woning:

 • WOZ beschikking van uw woning over het belastingjaar 2022 (peildatum 1-1-2021). De WOZ-waarde van uw woning staat vermeld op de aanslag onroerend zaakbelasting waarbij hetbelastingjaar meestal rechts bovenin weergegeven is.
 • Jaaropgave(n) van uw hypotheek, met hierop de betaalde rente (eventueel boeterente) en de schulden per 1-1-2022 en 31-12-2022. Let op: Wij gaan er van uit dat de hypotheek volledig is aangegaan voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning. Mocht een gedeelte van de hypotheek aangegaan zijn voor consumptieve doeleinden dan dient u dit aan te geven.
 • Opgave van overige leningen ter financiering van de eigen woning (indien van toepassing).
 • Bijzondere gevallen met betrekking tot uw eigen woning. Denk hierbij aan de aankoop/verkoop van een woning of bijvoorbeeld het (tijdelijk) in bezit hebben van 2 woningen.

Uw Bezittingen/schulden:

 • Jaaropgave(n) van uw bank, giro en spaartegoeden (saldo per 1-1-2022, positief en/of negatief).
 • Jaaropgave(n) van uw aandelen/beleggingsfondsen/obligaties/crypto’s etc.
 • Opgave van uw groene/maatschappelijke beleggingen.
 • Jaaropgave(n) van uw levensverzekeringen/kapitaalverzekeringen.
 • Opgave van uw persoonlijke leningen/doorlopend krediet, effectenkrediet, studieschulden en overige schulden.

Aftrekposten:

 • Zorgkosten: het gaat hierbij om kosten gemaakt voor ziekte en/of invaliditeit waarvoor geen vergoeding ontvangen is. De premie van de zorgverzekering is geen aftrekpost. Er is op de aftrek zorgkosten een inkomensafhankelijke drempel van toepassing.
 • Lijfrentepremies: opgave van de betaalde premies in 2022 en een opgave van de factor A van 2021. Deze factor A kunt u vinden in het jaaroverzicht dat u van uw pensioen heeft ontvangen. U kunt een kopie van dit overzicht bijvoegen.
  Let op: indien u een lijfrentepolis afgekocht heeft dan moet dit ook gemeld worden! U kunt de opgave die u hierover van de verzekeraar heeft ontvangen bijvoegen.
 • Alimentatie: opgave van de betaalde partneralimentatie.
 • Giften: opgave van de gedane giften. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen eenmalige en periodieke giften.

Kinderen:

Een opgave van de voorletters, geboortedata en Burgerservicenummers van uw kinderen (indien dit nog niet bij ons bekend is).

De afwikkeling van uw aangifte(s):

De aangifte Inkomstenbelasting over 2022 moet uiterlijk 1 mei 2023 bij de Belastingdienst binnen zijn. Het is echter ons streven om zoveel mogelijk aangiftes voor 1 april af te wikkelen, u ontvangt dan namelijk voor 1 juli 2023 bericht van de Belastingdienst. Dit is echter alleen mogelijk indien u zorgt voor tijdige aanlevering van uw stukken. Indien de stukken uiterlijk 10 maart ingeleverd zijn dan wordt de aangifte gegarandeerd voor 1 april verwerkt. Indien de stukken na 10 maart maar voor 14 april aangeleverd worden dan wordt de aangifte gegarandeerd voor 1 mei verwerkt.

Voor een snelle afwikkeling van uw aangifte(n) verzoek ik u met onderstaande rekening te houden:

 • alleen relevante stukken aanleveren (bij twijfel uiteraard wel gewoon meesturen)
 • de ingestuurde stukken worden niet teruggestuurd (ze zijn na afwikkeling van de aangifte wel op te halen bij Cor Sanders Financieel Advies). Stuurt u dus kopieën op als u deoriginelen graag behoudt
 • zo veel mogelijk alle stukken in één keer aanleveren